The Reconnection® - Znovunapojení

Je to dvoudenní proces, při němž dochází ke znovunapojení více než 102 drah a bodů lidského těla přes magnetickou mřížku Země do axiotonálního systému Vesmíru. Je realizováno jednou za život.

Jedná se o propojení meridiánů (energetických drah) v našem těle s energetickými dráhami naší planety a celého prostoru, jehož jsme součástí. Během procesu dochází k přenosu energie, informací a světla do všech buněk našeho fyzického těla.

Jakmile naše tělo tyto frekvence cítí, vzpomene si na to, že tuto úroveň harmonie a zdraví zná a začíná se do tohoto stavu přirozené harmonie vracet.

Pro každého je tento proces jiný a zcela individuální.

Znovunapojení má dopad na fyzickou, psychickou, mentální, emocionální, energetickou i duchovní rovinu.

Výsledkem je urychlení vývoje v rámci nastolení naprosté rovnováhy duše, těla a mysli. Rozpomeneme se a už nikdy nezapomeneme!

Lidé to často popisují jako nárůst nové životní energie, vnitřní jistoty a jasného intuitivního směřování k věcem, které vždy v podstatě chtěli.

Z vlastní zkušenosti vím, že se pak dějí věci… :-).

Cena této služby?

The Reconnection® - Znovunapojení
Cena je zde velmi důležitá. Obsahuje frekvenci 333, což je v součtu číslo 9. Je to číslice, která znamená ukončený proces. Celosvětově je tedy nastavena cena 333 USD, v naší zemi je přepočten vždy momentálním aktuálním kurzem.
 8.325,- Kč

Rezervujte si termín The Reconnection®