Storno podmínky a pojištění letenky

Hezký den, milí přátelé,

abychom předešli jakýmkoliv nesrovnalostem, jsou zde k dispozici informace o případných stornech.

Storno ze strany účastníka kurzu:

  • Kurzovné ve výši 12.000,- Kč je nevratné. V případě neúčasti je možné převést na Vámi doporučeného nového účastníka.
  • Storno letenky - platbu vrátit nelze. Storno spadá do kompetence storno podmínek příslušné letecké společnosti. Na osobu, která by se účastnila kurzu, jako náhradník, místo Vás, je při nákupu letenky, pohlíženo jako na nového účastníka, to znamená, že si musí koupit letenku novou. Pro případ storna nebo požadované změny se obracejete na zprostředkovatelskou agentru Go Travel spol.s r.o. (go.travel@email.cz, pan Petr Mihulka).
  • Uplatnění pojištění letenky při stornu letu - pojištění letenky pro případ akutní nemoci či úrazu je zahrnuto do letenky automaticky. Na písemné vyžádání je možné pojištění z letenky vyjmout. Pojištění se vztahuje na akutní nemoci a úrazy, vzniklé před odletem (nevztahuje se na zhoršení v minulosti diagnostikovaného stavu). Vrácená částka je 80% z ceny letenky. Pro případ uplatnění pojištění se obracejete na zprostředkovatelskou agentru Go Travel spol.s r.o. (go.travel@email.cz, pan Petr Mihulka). Na jiné případy, než na akutní změnu zdravotního stavu, který znemožnuje odletět, se pojištění nevztahuje a platbu za letenku vrátit nelze. 
  • Platbu za ubytování je potřeba uhradit i při stornu kurzu (je možné převést na Vámi doporučeného nového účastníka).

Storno ze strany organizátora kurzu:

  • Kurzovné ve výši 12.000,- Kč je vráceno v plné výši.
  • Storno letenky - platbu vrátit nelze. Storno spadá do kompetence storno podmínek příslušné letecké společnosti. Pro případ storna se obracejete na zprostředkovatelskou agentru Go Travel spol.s r.o. (go.travel@email.cz, pan Petr Mihulka).
  • Platba za ubytování, pokud proběhla dopředu, je vrácena v plné výši

 

 

Mějte se příjemně, Alena