Rosteme v kvantovém poli -meridiány, nemoci a situace v životě – III.díl